top of page

Všeobecné obchodní podmínky

1.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Úvod

3

3 pokud tedy nesouhlasíte s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek, nesmíte používat naše webové stránky.

1.3    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-li odešlete materiál na naši webovou stránku webb3b-136dbad s naší webovou stránkou5 požádat o výslovný souhlas s těmito podmínkami.

1.4    _cc781905-5cde-3194-5cde_3194-bb3b-136dbad alespoň používat naše webové stránky [minimálně musíte být ve věku 8 let5] používáním našich webových stránek nebo souhlasem s těmito podmínkami nám zaručujete a prohlašujete, že je vám alespoň [18] let.

1.5  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d web používá cookiesObad5; používáním našich webových stránek nebo souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte s naším používáním souborů cookie v souladu s podmínkami naší [zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie].

2.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Credit

2.1  _cc781905-5cde-3194-bb3bse-136badcom šablona https://tento dokument byl vytvořen pomocí šablony https://bb3bsef58dcom aqleg .

Výše uvedený kredit si musíte ponechat. Použití tohoto dokumentu bez uvedení autora je porušením autorských práv. Můžete si však u nás zakoupit ekvivalentní doklad, který nezahrnuje kredit.

3.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Oznámení o autorských právech

3.1   Copyright (c) [year(s) of first publication][full name ].

5

(a)  _cc781905-5cde-3194-bblic naše autorská práva, naše autorská práva spolu s dalšími vlastními právy, duševním vlastnictvím, naším duševním vlastnictvím, bb3b-136_bad5c řídíme naše webové stránky, naše autorská práva, duševního vlastnictví, 58d, naše webové stránky společně s našimi právy k duševnímu vlastnictví a 58d. materiál na našich webových stránkách; a

(b)    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b-136bad5c všechna práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a dalších webových stránkách jsou vyhrazena autorská práva k duševnímu vlastnictví.

4.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Licence k používání webových stránek

4.1  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158dbad5

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c webové stránky v našem webovém prohlížeči af58d_view5c

(b)    _cc781905-5cde-3194-webové stránky ke stažení z našeho webového prohlížeče bb3b-136dbadc pro prohlížeč fca5ching indbadc;

(c)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5b3b-136dbad3b_pages_158cc-bb3b-135dbad3b93print_1358dde1b93print_1357dbad3b9315154585050_1515151515150

(d)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5c souborů z našeho webu][audio] a video souborů z webu] a

(e)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-web browser] [používání webových stránek webových stránek af586d5]

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ podléhá ostatním ustanovením těchto obchodních podmínek.

4.2    _cc781905-5cde-3194-3194-bb3c si stahujte z těchto materiálů, které nejsou povoleny žádnými našimi podmínkami, kromě podmínek bb3b nebo bb3b-136d1bad5. webové stránky nebo uložit jakýkoli takový materiál do svého počítače.

4.3    _cc781905-5cde-3194-naše webové stránky nesmíte používat pro žádné osobní účely a naše webové stránky bb3c nesmíte používat pouze pro žádné obchodní účely. jiné účely.

5

4.5  _cc781905-5cde-3194-materiál, který musíte vlastnit vy, musíte vlastnit nebo vlastnit materiál5

(a)  _cc781905-5cde-3194-publikování materiálu z našeho webu z jiného webu republiky (včetně materiálu zveřejněného na našem jiném webu bb3b-138dbad5c);

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dsc web site

(c)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ddebad93 our9bbcf5152 our94cc-136d5130320425755153 our94cc

(d)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5c z našeho webu pro komerční účely;expit z našeho webu pro komerční účely nebo

(e)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dtebad5c webové stránky našeho webu distribuce materiálu.

4.6    _cc781905-5cde-3194-elektronický newsletter.

5 nesmíte obcházet nebo obcházet nebo se pokoušet obejít či obejít žádná opatření omezující přístup na našich webových stránkách.

5.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Přijatelné použití

5.1  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158dbad:You must not5

(a)  _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-b3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-5c může způsobit jakékoli poškození, způsob nebo způsob, jakým může naše webová stránka způsobit jakékoli poškození, bb3b-136bad5c o výkonu, dostupnosti nebo přístupnosti webové stránky;

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b3b-1386dbad5c jakýmkoliv způsobem, který je nezákonný, podvodné, nezákonné nebo nezákonné, škodlivé, nezákonné, nezákonné, nezákonné, nezákonné, nezákonné nebo nezákonné použití naší webové stránky nezákonný, podvodný nebo škodlivý účel nebo činnost;

(c)    use our website to copy, store, host, transmit, send, use publikovat nebo distribuovat jakýkoli materiál, který se skládá z jakéhokoli spywaru, počítačového viru, trojského koně, červa, loggeru úhozů, rootkitu nebo jiného škodlivého počítačového softwaru (nebo je s nimi spojen);

(d)     [conduct any systematic or automated činnosti shromažďování dat (mimo jiné včetně scrapingu, data miningu, extrakce dat a 

sběr dat) na našich webových stránkách nebo v souvislosti s nimi bez našeho výslovného písemného souhlasu];

(e)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136bad5c jinak pomocí našeho jiného robota pomocí 58d_bad5c pomocí našeho jiného robota účel [indexování vyhledávačů]]];

(f)    [violate the directives set out in the robots.txt file for our webová stránka]; nebo

(g)    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-webové stránky přímého marketingu včetně našich marketingových dat pro přímé marketingové aktivity bez omezení telemarketing a direct mailing)].

[další položky seznamu]

5.2    _cc781905-5cde-3194-shromážděné osoby nesmíte používat naše webové stránky od společností nebo od jiných osob nebo subjektů shromážděných údajů5.

5.3    _cc781905-5cde-3194-web musí zajistit, aby naše webové stránky byly všechny naše webové stránky bbtruc, které musíte poskytovat prostřednictvím vašeho webu5 , přesné, aktuální, úplné a nezavádějící].

6.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Registrace a účty

6.1  _cc781905-5cde-3194-tento web se nachází na našem účtu [samozřejmě na našem účtu, který je zakázán pod 58194-bb3b-136dbad5] Spojené království].

6.2    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-registrace na náš účet můžete kliknout na náš účet a registrovat se můžete na našem účtu a vyplnit formulář5 ověřovací odkaz v e-mailu, který vám web zašle].

5

5

6.5  _cc781905-5cde-3194-bbc, který nesmí mít přístup k žádné webové stránce jiné osoby, k tomu nesmíte mít přístup žádné jiné osoby .

7.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Přihlašovací údaje uživatele

7.1      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194 vám poskytne náš účet, pokud se zaregistrujete, nebo vám poskytneme webovou stránku s f58dwebad ] [ID uživatele a heslo].

7.2  _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-uživatel musí dodržovat pravidla 0bb3b-136 obsah nesmíte dodržovat5 nesmíte používat svůj účet nebo uživatelské ID pro vydávání se za jinou osobu nebo v souvislosti s tím. 

7.3  _cc781905-5cde-3194-heslo musíte uchovávat v tajnosti bb3b-136dbad5

7.4    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194 si musíte být vědomi svého hesla v každém případě musíte být informováni o jakémkoliv bb3b-158dbad5

7.5    _cc781905-5cde-3194-dbejte na naše webové stránky za důvěrné a za jakékoli selhání vyplývající z jakékoli činnosti můžete uchovat své heslo. za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku takového selhání.

8.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Zrušení a pozastavení účtu

8.1  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158dbad5

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ds your account5c];

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad_c a/nebo

(c)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad53_cd

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ kdykoli podle našeho výhradního uvážení bez upozornění nebo vysvětlení.

8.2  _cc781905-5cde-3194-web na našem panelu můžete zrušit svůj účet na webu bb3bf586dbad5.

9.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Váš obsah: licence

9.1    _cc781905-5cde-3194-tyto smluvní podmínky, text a obsah bez omezení, včetně textů, obrázků a materiálů5všechny , audio materiál, video materiál, audio-vizuální materiál, skripty, software a soubory), které nám nebo našemu webu zašlete za účelem uložení nebo zveřejnění na našich webových stránkách, jejich zpracování nebo přenosu].

9.2    _cc781905-5cde-5cde-3194-bezplatná licence, bezplatná, bezplatná, udělená do světa ukládat, upravovat, publikovat, překládat a distribuovat váš obsah v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích] NEBO [reprodukovat, ukládat a zveřejňovat svůj obsah na této webové stránce a v souvislosti s touto webovou stránkou a jakýmkoli nástupnickým webem] NEBO [reprodukovat, ukládat a s vaším výslovným souhlasem , zveřejňovat svůj obsah na této webové stránce a v souvislosti s ní].

Sekce 9.3  _cc781905-5cde-3194-licenci udělujete 2 práva na bb3b-136dbad.

9.4  _cc781905-5cde-3194-Udělte žalobu za porušení práva na sekci bb3b-136dbad 9

9.5  _cc781905-5cde-3194-maximální obsah, který povolují vaše morální práva, váš obsah v maximálním rozsahu vašich morálních práv, který platí váš obsah a zaručujete a prohlašujete, že se všech ostatních morálních práv ve vašem obsahu v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony vzdali.

9.6  _cc781905-5cde-3194-bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-zpřístupnění obsahu můžete upravovat v rozsahu, který je k dispozici na našem webu.

9.7      _cc781905-5cde-31905-5cde-3194-naše podmínky a porušíte-li jakákoliv jiná práva podle podmínek a podmínek, pokud porušíte jakákoliv jiná práva podle smluvních podmínek5 , nebo pokud budeme mít důvodné podezření, že jste jakýmkoli způsobem porušili tyto podmínky, můžeme smazat, zrušit publikování nebo upravit jakýkoli nebo veškerý váš obsah.

10.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-135d3bad_8194-bb3b-135d3bad581bb43bb383Your50815608Your5686

10.1Zaručujete a prohlašujete, že váš obsah bude v souladu s těmito podmínkami.

10.2Váš obsah nesmí být nezákonný nebo nezákonný, nesmí porušovat zákonná práva žádné osoby a nesmí být způsobilý vést k právní žalobě proti jakékoli osobě (v žádném případě v jakékoli jurisdikci a podle jakéhokoli platného práva).

10.3 Váš obsah a používání vašeho obsahu námi v souladu s těmito podmínkami nesmí:

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbe malicherný nebo falešný bb3b-136dbe malicherný

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-1366bad5c indecent_dcebad5c indecent_dcebad5c

(c)    infringe any copyright, moral right, database right, trade mark right, design právo, právo na vydávání se nebo jiné právo duševního vlastnictví;

(d)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c;

(e)    _cc781905-5cde-3194-bb3bgent3b-136dbadgligent rada nebo jakákoliv_nevhodná5konstituce;

(f)    constitute an incitement to commit a crime[, instructions for the commission of a zločin nebo propagace trestné činnosti];

(g)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbe při porušení jakéhokoli soudu, při porušení jakéhokoli soudního příkazu

(h)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbe diskriminace v rozporu s náboženskou legislativou nebo náboženskou diskriminací nebo diskriminací

(i)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-135dpheus_9m_b3b-135dpheus93101365dphe9930

(j)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad3b 3194-bb3b-136dbad3b porušení 3194-bb3b-1355bad3b-úřední legislativa 904555551903

(k)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbe porušení jakékoli smluvní povinnosti jakékoli osoby bb3b-136dbe;

(l)    [depict violence[ in an explicit, graphic or gratuitous manner]] ;

(m)  [být pornografický[, oplzlý, obscénní nebo sexuálně explicitní]];

(n)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-false]

(o)  _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3f, které by mohly obsahovat jakékoli pokyny, rady či rady nebo informace bb3b-136bad5c při, způsobit nemoc, zranění nebo smrt nebo jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu];

(p)  _cc781905-5cde-3194-bb3bf-136dstitute spamcon5c];

(q)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbecceptive, social_comptive, hat diskriminační nebo pobuřující]; nebo

(r)    [cause annoyance, inconvenience or needless anxiety to any person].

[další položky seznamu]

f

11.1Nezaručujeme ani neprohlašujeme:

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-úplnost informací zveřejněných na našem webu_bb3b-136d5c;

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badth web je aktuální k 5.5. nebo

(c)    that the website or any service on the website will remain available.

11.2Vyhrazujeme si právo ukončit nebo změnit kteroukoli nebo všechny naše webové služby a přestat zveřejňovat naše webové stránky, kdykoli podle vlastního uvážení bez upozornění nebo vysvětlení; a pokud není v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebudete mít nárok na žádnou kompenzaci nebo jinou platbu při přerušení nebo změně jakýchkoli služeb webových stránek nebo pokud zastavíme publikování webových stránek.

11.3V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony as výhradou oddílu 12.1 vylučujeme veškerá prohlášení a záruky týkající se předmětu těchto podmínek, našich webových stránek a používání našich webových stránek.

12.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d5bad8_odpovědnost_3194-bb3b-136d51860 3194-bb3b-136d51586 3194-bb3b-136d551560 3194-bb3b-136d551586

12.1 Nic v těchto podmínkách nebude:

(a)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 za smrt nebo osobní zranění vyplývající z jakékoli odpovědnosti za smrt nebo osobní zranění

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5presc

(c)    limit any liabilities in any way that is not permitted under applicable law; nebo

(d)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136clude žádné platné zákony, které nemusí být vyloučeny ze zákona5c.

12.2 Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedená v této části 12 a jinde v těchto podmínkách: 

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbare subject ; Section a

(b)      _cc781905-5cde-31905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136badgoc souvisejících závazků vyplývajících z těchto podmínek a podmínek, včetně závazků souvisejících s těmito podmínkami a podmínek a závazků nebo závazků nebo závazků vzniklé ze smlouvy, z deliktu (včetně nedbalosti) a z porušení zákonné povinnosti, pokud není v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak.

12.3V rozsahu, v němž jsou naše webové stránky a informace a služby na našich webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakékoli povahy.

12.4 Neneseme vůči vám odpovědnost za jakékoli ztráty vyplývající z jakékoli události nebo událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu.

12.5    _cc781905-5cde-3194-ztráty pro vás nebudou žádné ztráty, včetně ztráty z podnikání, včetně ztráty , příjem, výnos, použití, 

výroba, předpokládané úspory, obchod, smlouvy, obchodní příležitosti nebo goodwill.

12.6Neneseme vůči vám odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli dat, databáze nebo softwaru.

12.7 Neneseme vůči vám odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

12.8 Souhlasíte s tím, že máme zájem na omezení osobní odpovědnosti našich úředníků a zaměstnanců, as ohledem na tento zájem berete na vědomí, že jsme subjekt s omezenou odpovědností; souhlasíte s tím, že nebudete osobně vznášet žádné nároky vůči našim úředníkům nebo zaměstnancům ohledně jakýchkoli ztrát, které utrpíte v souvislosti s webovou stránkou nebo těmito podmínkami (to samozřejmě neomezí ani nevyloučí odpovědnost subjektu s ručením omezeným za jednání a opomenutí našich úředníků a zaměstnanců).

a 13.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158dchesdebad-podmínky 3b 1cc-3194-bb3b-158dchesde58_podmínky 83b-158dchesde585350585858585855585583bb6383506

13.1Aniž jsou dotčena naše další práva podle těchto podmínek a ustanovení, pokud tyto podmínky jakýmkoli způsobem porušíte nebo pokud se budeme důvodně domnívat, že jste jakýmkoli způsobem porušili tyto podmínky a ustanovení, můžeme:_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dsc warnings;oneed_badsc warnings

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d5c dočasně pozastavit přístup k našemu webu

(c)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbd93b you3b-1356d5d83per

(d)  _cc781905-5cde-3194-přístup k našemu webu pomocí bb3b-136bad5c adresy z vašeho počítače IP_136

(e)  _cc781905-5cde-3194-aby zablokovali váš přístup k vašemu webu a požádali o kteréhokoli vašeho poskytovatele internetových služeb a požádali o něj [bb3f-136dbad5c]

(f)    commence legal action against you, whether for breach of contract or otherwise; a/nebo

(g)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bads website nebo delete your website[bb3b-136dbad5c.

[další položky seznamu]

13.2 Když pozastavíme nebo zakážeme nebo zablokujeme váš přístup na naše webové stránky nebo část našich webových stránek, nesmíte podniknout žádné kroky k obcházení takového pozastavení nebo zákazu či blokování[ (včetně, bez omezení, [vytvoření a/nebo používání jiného účtu]) ].

14.  _cc781905-5cde-3194-bb3cf55bad_8bb6585575858bb6585d5154194

14.1 Tyto podmínky můžeme čas od času revidovat.

14.2  _cc781905-5cde-3194-bb3b-1536 se vztahují naše podmínky použití a podmínky použití a podmínky použití bb3b-1536 revize podmínek na webových stránkách a tímto se vzdáváte jakýchkoli práv, o kterých byste jinak mohli být informováni nebo souhlasit s revizemi těchto podmínek.] NEBO [O každé revizi těchto podmínek Vám dáme písemné oznámení, a revidovaný 

podmínky se budou vztahovat na používání našich webových stránek ode dne, kdy vám takové oznámení dáme; pokud nesouhlasíte s upravenými podmínkami, musíte přestat používat naše webové stránky.]

14.3Pokud jste vyjádřili svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami, požádáme vás o výslovný souhlas s jakoukoli revizí těchto podmínek; a pokud nevyjádříte svůj výslovný souhlas s upravenými podmínkami ve lhůtě, kterou můžeme určit, deaktivujeme nebo smažeme váš účet na webových stránkách a musíte přestat web používat.

15.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-155d3bad-930bb_1394-bb3b-158d3bad-9605158d51515194-bb3b-135d3bad59605858d515960

15.1 Tímto souhlasíte s tím, že můžeme postoupit, převést, uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo jinak nakládat s našimi právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek a ustanovení. 

15.2 Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést, uzavřít subdodavatelskou smlouvu nebo jinak nakládat s jakýmikoli svými právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek a ustanovení. 

16.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158d5ever

16.1Pokud některý soud nebo jiný příslušný orgán určí, že některé ustanovení těchto podmínek je nezákonné a/nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti.

16.2 Pokud by jakékoli nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení těchto podmínek bylo zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla jeho část smazána, bude tato část považována za smazanou a zbytek ustanovení zůstane v platnosti._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

17.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ddebad86_1cd-3194-bb3b-136ddebad593b-136d3bad593b-136d3bad5960585551586

17.1 Smlouva podle těchto podmínek je v náš i váš prospěch a není zamýšlena k prospěchu nebo vymahatelnosti jakoukoli třetí stranou.

17.2 Výkon práv smluvních stran ze smlouvy podle těchto obchodních podmínek nepodléhá souhlasu žádné třetí strany.

18.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d51b_1bb_9d-3194-bb3b-135d5151b1bb_9351551bb_1bb6085585d51560605855d5186

18.1 S výhradou oddílu 12.1 tyto smluvní podmínky[, spolu s [našimi zásadami ochrany osobních údajů a souborů cookie],] tvoří úplnou dohodu mezi vámi a námi ve vztahu k vašemu používání našich webových stránek a nahrazují všechny předchozí dohody mezi vámi a námi. v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek.

19.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-1556db jurisdikce_1994-bb3b-1556db83194-bb3b-1556db183155518315051505 bb3183051505db3

19.1 Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s [anglickým právem].

19.2 Veškeré spory týkající se těchto podmínek podléhají [výhradní] NEBO [nevýhradní] jurisdikci soudů [Anglie].

20.  _cc781905-5cde-3194-bb3cf5badtory_bb3b-158dbad158586dcf5dcde-bb3b-158dbad15896dcf5d

20.1Jsme registrováni v [obchodní rejstřík]; online verzi registru najdete na [URL] a naše registrační číslo je [číslo].

20.2 Podléháme  [autorizační schéma], na které dohlíží  [dozorčí orgán].

20.3Jsme registrováni jako [title]with [professional body]in_cc781905-5c[professional body]in_cc781905-5c]in_cc781905-5c_cc781905-5c_5cc-subject-bbc35195c 3194-bb3b-136bad5cf58d_[rules], které najdete na [URL].

20.4Přihlásili jsme se k odběru [kodex(y) chování], který lze konzultovat elektronicky na adrese [URL(s)].

20.5Naše DIČ je [číslo].

21.  _cc781905-5cde-3194-bb3cf55bad_1b3b-136dde1893b-136dde1593b-136d3bad593b-136d3bad593b-136dde15860

21.1Tuto webovou stránku vlastní a provozuje  [name].

21.2Jsme registrováni v [Anglii a Walesu] pod registračním číslem [číslo] a naše sídlo je na adrese [address].

21.3Naše hlavní místo podnikání je na adrese [adresa].

21.4 Můžete nás kontaktovat:

(a)  _cc781905-5cde-3194-bbthef pošta, adresa pošty je uvedena výše];

(b)  _cc781905-5cde-3194-webové stránky našeho kontaktu[bb3b]586bad5c

(c)    [by telephone, on [the contact number published on our website from čas od času]]; nebo

(d)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-čas zveřejnění naší webové stránky na e-mailové adrese [čas zveřejněný na našem_e-mailu_1366].

[další položky seznamu]

bottom of page