top of page

Doručení a vrácení

1.     _cc781905-5cde-3194-bb819bad_1bb75cc_0bb8199bad_1359

1.1     Tyto zásady obsahují podrobnosti o způsobech doručení, lhůtách a poplatcích, které se vztahují k objednávkám našich produktů nebo e-mailem prostřednictvím našich webových stránek.

1.2     Tyto zásady nezakládají právně vymahatelná práva a povinnosti; pouze naznačuje naši obvyklou praxi ve vztahu k dodávkám produktů.

2.     _cc781905-5cde-3194-bb183b-1559 Zdarma doručení 3cc781905-5cde-3194-bb183b-1559 Zdarma

2.1     Můžeme nabídnout bezplatné doručení jako možnost během procesu pokladny. záviset na umístění a/nebo minimální hodnotě objednávky.

2.2     Všechny ostatní objednávky budou podléhat poplatkům za doručení, jak je podrobně popsáno v části 5.

3.     _cc781905-5cde-3194-bb81cf8d_0bb84bb_0bb8198d_136

3.1     Naším cílem je dodávat naše produkty globálně

4.     _cc781905-5cde-3194-bb819bad-3bb75bb25520058194bad_0bb8194bad_136 period

4.1     Způsoby, které používáme k dodání našich produktů, a časová období, ve kterých je dodávka: obvykle dokončena, jsou následující

(a)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dní všechny položky na skladě do vyřazení Zakázkově vyrobené produkty jsou odesílány do 10-20 pracovních dnů v závislosti na časovém měřítku  diskutované .

(b)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136drierbad naše obvyklá metoda doručení je bb3cf58drierbad

(c)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad členský stát pro doručení je typická adresa pro doručení v EU nebo v EU špatné období produkty touto metodou je 1-5 pracovních dnů;

(b)    _cc781905-5cde-3194-li doručení bude trvat déle mimo EU adresu může trvat bb3cf58dbad

4.3     Dodací lhůty uvedené v této části 4 jsou pouze orientační, abyste zajistili, že vaše doručení bude v pořádku, a my vynaložíme veškeré úsilí, abyste obdrželi nezaručujeme dodání před koncem uvedené lhůty.

5.     _cc781905-5cde-3194-bb819bad-3194-bb819bad-1559 charge

5.1     Poplatky za doručení budou stanoveny během procesu pokladny, případně budou uvedeny námi.

5.2     Platné poplatky za doručení mohou záviset na zvoleném způsobu doručení, umístění a hmotnosti produktů a velikosti objednávky.

6.     _cc781905-5cde-3194-bb819b-136d_0bbc983b-1359

6.1     Pokud je k dispozici sledování doručení, budete informováni e-mailem nebo při dokončení objednávky.

7.     _cc781905-5cde-3194-bb819bad_0bb819545554554554555554bc 

7.1     Některé zásilky mohou vyžadovat osobní převzetí na doručovací adrese a musí být opatřeny podpisem.

8.     _cc781905-5cde-3194-bb183b-135d dodatečných 5cc781905-5cde-3194-bb183b-135d_5cc781905-5cde-3194-bb183b-135d

8.1     Pokud je první pokus o doručení neúspěšný, náš poskytovatel doručovacích služeb provede ještě alespoň 1 pokus o dodání produktů nebo vás neoznámí. místní sběrné místo.

9.     _cc781905-5cde-3194-bb819b-1359d

9.1     Pokud vaše produkty zůstanou nedoručeny, přestože náš poskytovatel doručovacích služeb provede alespoň 1 pokus o doručení, poskytovatel doručovací karty je nechá na adrese s pokyny, jak můžete své produkty vyzvednout, včetně časového limitu pro vyzvednutí.

10.    _cc781905-5cde-3194-bb3b_153 problémy s doručením

10.1    Pokud narazíte na nějaké problémy s dodávkou, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů na našich webových stránkách.

10.2    V případě ztracené nebo opožděné dodávky můžeme nabídnout vrácení peněz nebo náhradní díly pouze od 19. data odeslání 50 ccm_75 pracovních dnů -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Toto platí pouze pro sledované zásilky.

10.3    Pokud náš poskytovatel doručovacích služeb není schopen doručit vaše produkty a takové selhání je vaší chybou a vy si své produkty nevyzvednete v příslušné lhůtě se můžeme dohodnout na zajištění opětovného dodání produktů; vyhrazujeme si však právo účtovat vám skutečné náklady na opětovné doručení (i když bylo původní doručení bezplatné).

10.4    Orientační seznam situací, kdy nedoručení bude vaší vinou, je uveden níže:

(a)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad dodání, které jste poskytli nesprávnou adresu

(b)    _cc781905-5cde-3194-bb, adresa je chybně zadána; adresa bb5c af58d6

(c)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad adresa pro doručení není špatná;

(d)    _cc781905-5cde-3194-adresa doručení nemůže být bezpečně přístupná pro doručení bb5cf58d;

(e)    _cc781905-5cde-3194-li příjem není snadný a není-li vyžadováno osobní opuštění, znamená to, že opuštění není snadné a osobní adresa pro doručení a není k dispozici žádná osoba, která by zásilku převzala; nebo

(f)    _cc781905-5cde-3194-li vyžadováno doručení osobně, není k dispozici žádná adresa pro doručení osoby na adresu a poskytnout podpis.

 

 

Zásady vracení zboží

1.     _cc781905-5cde-3194-bb819bad_1bb75cc_0bb8199bad_1359

1.1     Chápeme, že čas od času nám můžete chtít vrátit produkt.

1.2     Tyto zásady jsme vytvořili, abychom vám umožnili vracet produkty za vhodných okolností.

1.3     Tyto zásady platí pro všechny naše zákazníky bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu.

1.4     Tyto zásady se vztahují na všechny objednávky odeslané prostřednictvím našeho webu.

1.5     Tento dokument neovlivňuje žádná zákonná práva, která můžete mít jako spotřebitel (jako jsou práva podle zákona o ochraně spotřebitele 1979 Prodej) Předpisy z roku 2000).

2.     _cc781905-5cde-3194-bb183b-135d_3cc781905-5cde-3194-bb183b-136

2.1     Pokud nemáte žádné jiné zákonné právo na vrácení produktu a obdržení náhrady nebo výměny, budete mít přesto nárok na vrácení produktu. obdržíte náhradu v souladu s těmito zásadami, pokud:

(a)    _cc781905-5cde-3194-dní, které jste obdrželi od data, do kterého jste produkt vrátili do bb3b-1536 dne 00.05.

(b)    _cc781905-5cde-3194-jinak vráceno ve špatném stavu, nepoužité, s jakýmkoliv produktem v původním stavu je nepoužité stav, který nám umožňuje prodávat produkt jako nový;

(c)    _cc781905-5cde-3194-dbejte na postup vrácení produktu, abyste ve vztahu ke špatnému nastavení dodrželi bb3b-136 a

(d)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad toto pravidlo neplatí.

3.     _cc781905-5cde-3194-bb183b-135d procedura 3cc781905-5cde-3194-bb183b-135d_0bbcde-3194-bb183b-135d

3.1     Abyste mohli využít svá práva podle těchto zásad, musíte získat kontaktní číslo pro vrácení a zadáním důvodu vrácení peněz na našem kontaktním formuláři. a poté nám zašlete produkt s průvodním dopisem s uvedeným číslem.

3.2     Produkty vrácené na základě těchto zásad musí být zaslány kurýrem pomocí sledované a podepsané doručovací služby, Cain2 Traffyll, Cain2 Traffic Valley. 5DD

3.3     Budete odpovědní za úhradu nákladů na poštovné související s vracením zboží podle těchto zásad.

4. Vyloučení

4.1     Na základě těchto zásad nelze vrátit následující druhy produktů:

(a)    _cc781905-5cde-3194-bb5cf-15dbad váš konkrétní produkt;

(b)        _cc781905-5cde-3194-3194-známý speciální produkt pro vaši objednávku, kterou jste zakoupili bb5cf58d jste špatně oznámeno, že tomu tak je;

(g)    _cc781905-5cde-3194-bb5cf-1536 order tobad; vyrobený jakýkoli produkt

(h)    _cc781905-5cde-3194-bb5c-1536 přizpůsobený pro jakýkoli produkt pro vás nebo váš produkt;

5.     _cc781905-5cde-3194-bb8199bad_0bb819bad_0bb819bad_1557

5.1     Vrátíme vám peníze za cenu, kterou jste nám zaplatili za jakýkoli produkt, který jste řádně vrátili v souladu s těmito zásadami.

5.2     Původní poplatky za doručení související s vráceným produktem vám nevrátíme.

5.4     Veškeré peníze, které od vás obdržíme, vám obvykle vrátíme stejným způsobem, jakým jste původně zaplatili svůj nákup.

5.5     Vrácenou částku zpracujeme co nejdříve a v každém případě do 30 dnů od následujícího dne obdržíme váš vrácený produkt.

6.     _cc781905-5cde-3194-bb81cf9bad_0bb819bad_0bb77d_0bb81cf8d_1555

6.1     Pokud vrátíte produkt v rozporu s těmito zásadami a nemáte žádný jiný zákonný nárok na vrácení peněz nebo výměnu produktu

(a)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad za produkt nevrátíme;

(b)    _cc781905-5cde-3194-bb3c můžete za vrácený produkt zaplatit dodatečnou částku, dokud nedoplatíte na wedve-136 us. doručení vráceného produktu; a

(c)       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad obdržíme platbu do 1194-bb3b-136d může zničit nebo jinak zlikvidovat vrácený produkt podle vlastního uvážení bez jakékoli odpovědnosti vůči vám.

7.     _cc781905-5cde-3194-bb183b-135d details

7.1     Tyto webové stránky vlastní a provozuje STMotorsport.

7.2     Naše hlavní místo podnikání je v Cain Valley Trading Estate, Llanfyllin, SY2DD2, Powys

7.3     Můžete nás kontaktovat písemně na výše uvedenou obchodní adresu, pomocí kontaktních údajů naší webové stránkymotorsport.uktho.uktstho.

bottom of page