top of page

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

1.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Úvod

2

1.2  _cc781905-5cde-3194-webové stránky, na které se vztahují zásady správce osobních údajů, s úctou k návštěvníkům webových stránek webové stránky jednají jako osobní údaje af58d5 ]; jinými slovy, kde určujeme účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.3  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad používejte soubory cookie na webu ourWeWebb3b-136dbad5 Pokud tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro poskytování [našich webových stránek a služeb], požádáme vás o souhlas s naším používáním souborů cookie při první návštěvě našich webových stránek.

1.4  _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bad zpracuje vaše osobní údaje, jak budeme zpracovávat vaše webové stránky Pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů můžete [specifikovat, zda chcete dostávat přímá marketingová sdělení a omezit zveřejňování svých informací]. K ovládacím prvkům ochrany osobních údajů se dostanete přes [URL].

1.5   In this policy, "we", "us" and "our" refer to  [jméno správce údajů].[ Další informace o nás naleznete v části 13.]

2.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Credit

2.1  _cc781905-5cde-3194-bb3bse-136badcom šablona https://tento dokument byl vytvořen pomocí šablony https://bb3bsef58dcom aqleg .

Výše uvedený kredit si musíte ponechat. Použití tohoto dokumentu bez uvedení autora je porušením autorských práv. Můžete si však u nás zakoupit ekvivalentní doklad, který nezahrnuje kredit.

3.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Jak používáme vaše osobní údaje

3.1  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5 In mají nastavenou sekci webcf58d3bad5In

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-138dbad5c kategorie obecných osobních údajů, které můžeme zpracovávat

(b)    _cc781905-5cde-3194-kategorie osobních údajů, které získáváme přímo ze zdroje vašich osobních údajů, které nejsou konkrétní kategorie bb3b-136dbadc. ta data];

(c)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad35c_15194-bb3b-136dbad35c_1361 may_1361_13194-2005_136d_můj_13150050015420154200520152004 a

(d)  _cc781905-5cde-3194-právní základ zpracování bb3b-136ds5c

3.2     We may process [data about your use of naše webové stránky a služby] ("údaje o používání"). Údaje o používání mohou zahrnovat [vaši IP adresu, geografickou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek, jakož i informace o načasování, frekvenci a vzoru používání služby ]. Zdrojem údajů o používání je [náš analytický sledovací systém]. Tyto údaje o používání mohou být zpracovány [pro účely analýzy používání webových stránek a služeb]. 

Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb]] NEBO [[uveďte základ]].

3.3    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b název účtu a data zpracovávat data účtu mayeaccounty58ddata58dúčtu5 e-mailová adresa].][ Zdrojem údajů o účtu jste [vy nebo Váš zaměstnavatel].] Údaje o účtu mohou být zpracovávány [pro účely provozování našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajišťování bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování zálohování našich databází a komunikace s vámi.] Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [řádná správa našich webových stránek a podnikání]] NEBO [plnění smlouvy mezi vámi a nás a/nebo podniknutí kroků, na vaši žádost, k uzavření takové smlouvy] NEBO [[uveďte základ]].

3.4    _cc781905-5cde-3194-webové stránky našeho profilu mohou obsahovat osobní údaje, které zpracováváme na našem webu bb3bf58dbad5 "Vaše osobní údaje mohou být zpracovány na bb3b-136dbad5" údaje mohou zahrnovat [vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a koníčky, podrobnosti o vzdělání a zaměstnání].] Údaje profilu mohou být zpracovávány pro [účely povolení a sledování vašeho používání našich webových stránek a služeb]. Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [řádná správa našich webových stránek a podnikání]] NEBO [plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků, na vaši žádost, abychom uzavřít takovou smlouvu] NEBO [[uveďte základ]].

3.5  _cc781905-5cde-3194-kurz osobních údajů, které naše služby zpracovávají, mohou naše služby zpracovávat bb3bf58dbad5 ).[ Údaje o službě mohou zahrnovat [uveďte údaje].][ Zdrojem údajů o službě jste [vy nebo váš zaměstnavatel].] Údaje o službě mohou být zpracovávány [pro účely provozu naše webové stránky, poskytujeme naše služby, zajišťujeme bezpečnost našich webových stránek a služeb, udržujeme zálohy našich databází a komunikujeme s vámi]. Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [řádná správa našich webových stránek a podnikání]] NEBO [plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků, na vaši žádost, abychom uzavřít takovou smlouvu] NEBO [[uveďte základ]].

3.6    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-publikace, kterou můžete zpracovávat naše webové stránky bb3b-136bad5, které můžete zpracovávat na našem webu bb3b-136dbad5. Údaje o publikaci mohou být zpracovány [pro účely umožnění takového zveřejnění a správy našich webových stránek a služeb]. Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [řádná správa našich webových stránek a podnikání]] NEBO [plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků, na vaši žádost, abychom uzavřít takovou smlouvu] NEBO [[uveďte základ]].

3.7  _cc781905-5cde-3194-bb3b-lze zpracovávat jakékoli informace/informace o zboží, které můžete předložit nebo odeslat bb3b-158dry ). Údaje z dotazu mohou být zpracovávány [pro účely nabízení, marketingu a prodeje relevantního zboží a/nebo služeb Vám]. Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [[uveďte základ]].

Můžeme zpracovávat [informace týkající se našich vztahů se zákazníky, včetně kontaktních údajů zákazníků] („údaje o zákaznických vztazích“).[ Údaje o zákaznických vztazích mohou zahrnovat [vaše jméno, zaměstnavatele, pracovní pozici nebo roli, kontaktní údaje a informace obsažené v komunikaci mezi námi a vámi nebo vaším zaměstnavatelem].][ Zdrojem údajů o zákaznických vztazích jste [vy nebo váš zaměstnavatel].] Údaje o zákaznických vztazích mohou být zpracovány [pro účely řízení našich vztahů se zákazníky, komunikace s zákazníky, vedení záznamů o této komunikaci a propagaci našich produktů a služeb zákazníkům]. Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [řádná správa našich zákaznických vztahů]] NEBO [[uveďte základ]].

5 prostřednictvím našich webových stránek] („transakční údaje“).[ Údaje o transakci mohou zahrnovat [vaše kontaktní údaje, údaje o vaší kartě a podrobnosti o transakci].] Údaje o transakci mohou být zpracovány [za účelem dodání zakoupeného zboží a služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích]. Právním základem pro toto zpracování je [plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy a naše oprávněné zájmy, jmenovitě [řádná správa našich webových stránek a podnikání]]] NEBO [[uveďte základ]].

3.10 Můžeme zpracovávat [informace, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru našich e-mailových oznámení a/nebo newsletterů] ("údaje o oznámení"). Údaje oznámení mohou být zpracovány [pro účely zasílání příslušných oznámení a/nebo newsletterů]. Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost] NEBO [[uveďte základ]].

3.11 Můžeme zpracovávat [informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete] nebo s ní související, („údaje z korespondence“). Údaje o korespondenci mohou zahrnovat [obsah komunikace a metadata související s komunikací].[ Naše webové stránky vygenerují metadata související s komunikací provedenou pomocí kontaktních formulářů webových stránek.] Údaje o korespondenci mohou být zpracovány [pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů]. Právním základem pro toto zpracování jsou [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli]] NEBO [[uveďte základ]].

3.12Můžeme zpracovat [určit obecnou kategorii dat].[Tato data mohou zahrnovat [Seznam konkrétních položek zdrojů těchto dat je]][0_5cc těchto dat]. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_[identifikujte zdroj].] Tato data mohou být zpracována pro [uveďte účely]. Právním základem pro toto zpracování je [souhlas] NEBO [naše oprávněné zájmy, jmenovitě [uveďte oprávněné zájmy]] NEBO [plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaší žádost o uzavření takové smlouvy] NEBO [[upřesněte základ]].

3.13 Můžeme zpracovávat [jakékoli z vašich osobních údajů uvedených v těchto zásadách], je-li to nezbytné pro [stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení]. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně [ochrana a uplatňování našich zákonných práv, Vašich zákonných práv a zákonných práv jiných osob].

3.14 Můžeme zpracovávat [jakékoli z vašich osobních údajů uvedených v těchto zásadách], je-li to nezbytné pro [účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik nebo získání odborného poradenství]. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně [náležitá ochrana našeho podnikání před riziky].

3.15 Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedených v této části 3, můžeme také zpracovávat [jakékoli z vašich osobních údajů], pokud je takové zpracování nezbytné[ pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje , nebo] za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

3.16 Neposkytujte nám prosím osobní údaje žádné jiné osoby, pokud vás k tomu nevyzveme.

4.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Poskytování vašich osobních údajů ostatním

4.1    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-držení osobních údajů naší dceřiné společnosti můžeme zpřístupnit každému členovi naší dceřiné skupiny5 osobní údaje naší společnosti. společnost a všechny její dceřiné společnosti), pokud je to přiměřeně nutné pro účely a na právních základech, které jsou uvedeny v těchto zásadách.[ Informace o naší skupině společností naleznete na adrese [URL].]

4.2      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-osobní údaje, které mohou být zveřejněny, pokud jde o profesionální osoby v okolí of [získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo zřízení, výkon nebo obhajoba právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení].

4.3   We may disclose [specify personal data category or categories]to [our suppliers or subcontractors ][ identifikované na adrese [URL]], pokud je to přiměřeně nutné pro [uveďte účely].

4.4  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbady web poskytovatele platebních služeb od našeho poskytovatele platebních služeb OR] naše webové stránky poskytovatele finančních transakcí OR  [identifikujte PSP]. Údaje o transakcích budeme sdílet s našimi poskytovateli platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro účely [zpracování vašich plateb, vrácení takových plateb a řešení stížností a dotazů týkajících se takových plateb a refundací]. Informace o zásadách ochrany osobních údajů a postupech poskytovatelů platebních služeb naleznete na adrese [URLs].

4.5     We may disclose [your enquiry data] to [jeden nebo více z těchto vybraných dodavatelů zboží a služeb třetích stran uvedených na našich webových stránkách] za účelem [umožnění jim kontaktovat vás, aby vám mohli nabízet, nabízet a prodávat příslušné zboží a/nebo služby].[ Každý taková třetí strana bude jednat jako

správce údajů ve vztahu k dotazovacím údajům, které mu poskytujeme; a když vás bude kontaktovat, každá taková třetí strana vám poskytne kopii svých vlastních zásad ochrany osobních údajů, kterými se bude řídit používání vašich osobních údajů touto třetí stranou.]

4.6    _cc781905-5cde-3194-in, kde můžeme tyto osobní údaje zveřejnit, kde tyto osobní údaje můžeme zveřejnit v konkrétních údajích zveřejněných v bb3bf-136dbad5 je nezbytný pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.[Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit, je-li takové zpřístupnění nezbytné pro zřízení, výkon nebo obhajoba právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.]

5.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

5.1    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-Vaše osobní údaje poskytujeme mimo evropskou sekci, za kterých se vaše údaje mohou převádět mimo Evropu. hospodářský prostor (EHP)].

5.2   We[ and our other group companies] have [offices and facilities] in [specify zemí].[ Evropská komise učinila „rozhodnutí o přiměřenosti“ s ohledem na [zákony na ochranu údajů každé z těchto zemí].][ Přenosy do [každé z těchto zemí] budou chráněny vhodnými zárukami, konkrétně [použitím standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí, jejichž kopii lze získat na adrese [zdroj]] NEBO [použití závazných podnikových pravidel, jejichž kopii můžete získat na adrese_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_[zdroj]] NEBO [[uveďte vhodná ochranná opatření a prostředky k získání kopie]].]

5.3   The hosting facilities for our website are situated in [specify countries].[ The European Komise učinila „rozhodnutí o přiměřenosti“ s ohledem na [zákony o ochraně údajů každé z těchto zemí].][ Předání do [každá z těchto zemí] bude chráněno vhodnými zárukami, konkrétně [použitím standardních přijatých doložek o ochraně údajů nebo schválené Evropskou komisí, jehož kopii můžete získat na adrese [zdroj]] NEBO [[uveďte vhodná ochranná opatření a prostředky pro získání kopie]].]

5.4       _cc781903 bb3b-136bad5cf58d_[uveďte země].[ Evropská komise učinila „rozhodnutí o přiměřenosti“ s ohledem na [zákony na ochranu údajů každé z těchto zemí].][ Přenosy do [každá z těchto zemí] budou chráněny vhodnými zárukami , jmenovitě [použití standardních ustanovení o ochraně údajů přijatých nebo schválených Evropskou komisí, jejichž kopii lze získat na adrese [zdroj]] NEBO [[uveďte vhodná ochranná opatření a prostředky k získání kopie ]].]

5.5      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-data, která jste odeslali, mohou být k dispozici prostřednictvím internetu, zveřejnění [bb3b-1366] může být k dispozici prostřednictvím internetu5 okolo světa. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými osobami.

6.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Uchování a vymazání osobních údajů

5 v souvislosti s uchováváním a výmazem osobních údajů.

6.2    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bad uchovávány pro účely, které nebudou uchovávány pro tyto účely nebo pro účely, které nebudeme zpracovávat pro žádné účely nebo pro účely, pro které data nebudeme zpracovávat ani pro účely bb3b-136dbad5 .

6.3  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158dbad5 Vaše osobní údaje uchováme takto:

(a)      _cc781905-5cde-3194-minimum 9 kategorií uchovaných údajů [bb3b-136dbad5c] 9cc-minimální období 3 osoby nebo 136dbad5c 136bad5cf58d_[period]following [date], a to po dobu maximálně _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5per91905_bbc-3195cc3b-136bad5cf58d_[date], a to maximálně po dobu _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5per91557d_81]bb315cc3b-136bad5d_81

[další položky seznamu]

6.4    _cc781905-5cde-3194-některé případy, kdy nebudou vaše osobní údaje specifikovány, není možné bbc obdobíf58dbad 5 V takových případech určíme dobu uchování na základě následujících kritérií:

(a)   the period of retention of [personal data category]will be determined based on_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_[uveďte kritéria].

[další položky seznamu]

6.5  _cc781905-5cde-3194-bb3b, kde je nezbytné uchovat vaše ostatní ustanovení pro uchování osobních údajů, nesmíme dodržovat žádná zákonná ustanovení58d6bad5 povinnost, které se na nás vztahuje, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

7.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Amendments

7.1    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-čas zveřejnění těchto webových stránek od května do nového času aktualizace těchto zásad od května do 158dbad5 verze

5

7.3  _cc781905-5cde-3194-toto změny zásad e-mailem [toto změny podepíšeme] bb3c]ORff58dnezměníme vás bb3b-136dbad5 nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách].

8.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Vaše práva

8.2 Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. V souladu s tím byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny od regulačních orgánů, kde naleznete úplné vysvětlení těchto práv.

8.2  _cc781905-5cde-3194-db3bf58dbad jsou základní práva pod ochranou dat bbcf-136d5

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-138dbad5c vpravo k přístupu k

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dtification_right to recto

(c)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-58d5bad3-9bb_58d513c

(d)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158dbad right to processing limitedthebb3b-158dbad5;

(e)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad_to zpracování objektu vpravo

(f)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_3b-136bad_3b-136dbad15c_pravá_schopnost tobb4_bb3b-135d5de93_135158_1358d5193_515458_5855193-135d5193_93

(g)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5c právo orgánu dozoru to bb3b-136dbad5c právo a

(h)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbadthe Right to cancel

8.3    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bad máte právo zpracovávat vaše osobní údaje, či nikoli, my5 osobní údaje spolu s určitými doplňujícími informacemi. Tyto dodatečné informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Pokud nebudou dotčena práva a svobody ostatních, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být za přiměřený poplatek.[K [vašim osobním údajům] se dostanete na adrese [URL], když se přihlásíte na naše webové stránky.]

8.4  _cc781905-5cde-3194-osobní údaje o vašem právu, o kterých jste zpracovali jakékoli údaje mít o vás vyplněné neúplné osobní údaje.

8.5    _cc781905-5cde-3194-jestli vaše osobní údaje mají právo na některé osobní údaje bb3b-136dbad5 Tyto okolnosti zahrnují: [osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; vznesete námitku proti zpracování podle určitých pravidel platných právních předpisů o ochraně údajů; zpracování je pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly zpracovány protiprávně]. Existují však výjimky z práva na výmaz. Obecné výjimky zahrnují případy, kdy je zpracování nezbytné: [pro výkon práva na svobodu projevu a na informace; pro splnění zákonné povinnosti; nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků].

8.5 Tyto okolnosti jsou: popíráte přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s vymazáním; již osobní údaje nepotřebujeme pro účely našeho zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude tato námitka ověřena. Pokud bylo zpracování na tomto základě omezeno, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Budeme je však jinak zpracovávat pouze: s vaším souhlasem; pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

8.7     You have the right to object to our processing vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém je právním základem zpracování to, že zpracování je nezbytné pro: splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_

jakákoliv oficiální pravomoc, která nám byla svěřena; nebo účely oprávněných zájmů sledovaných námi nebo třetí stranou. Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se jedná o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

8.8    _cc781905-5cde-3194-právo přímého marketingu pro naše osobní údaje pro účely přímého marketingu máte k bb3b-136dbad5 . Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

8.9  _cc781905-5cde-3194-bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bad, pokud máte právo na naše osobní údaje týkající se vašeho vědeckého výzkumu nebo vašeho práva na vaše osobní údaje týkající se vašeho vědeckého zpracování nebo vašeho práva na vaše osobní údaje pro vaše vědecké účely kf58dbad k5 na vaši konkrétní situaci, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

8.10 V rozsahu, v jakém je právním základem pro naše zpracování vašich osobních údajů:

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dconsents nebo

(b)    _cc781905-5cde-3194-Bad_cc, které jsou nezbytné pro plnění smluvních kroků ke zpracování bb3b-136dbad_objednávka5c vaši žádost před uzavřením smlouvy,

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ a toto zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí tam, kde by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných.

8.11Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, kde máte obvyklé bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení.

8.12 V rozsahu, v jakém je právním základem pro naše zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odstoupení nebude mít vliv na zákonnost zpracování před odstoupením.

8.13V souvislosti s vašimi osobními údaji můžete uplatnit jakákoli svá práva [písemným oznámením nám] NEBO [by [methods]][, kromě jiných metod uvedených v této části 8] .

9.     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_O souborech cookie

9.1    _cc781905-5cde-3194-web server odeslal řetězec cookie a soubor cookie obsahuje soubor cookie af58d5 obsahující soubor cookie af58d5 obsahující soubor af58d5. webový prohlížeč a je uložen v prohlížeči. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru

9.2  _cc781905-5cde-perzistentní soubory cookie uložené webovým prohlížečem budou „asistentní soubory cookie“ nebo „asistentní soubory cookie“ budou uloženy jako cookses webový prohlížeč maybad nebo budou uloženy trvalé soubory cookie. a zůstane v platnosti až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud je uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; cookie relace na druhé straně vyprší na konci uživatelské relace, když je webový prohlížeč zavřen.

9.3    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-uchováváme vaše osobní informace, které mohou obsahovat jakékoli osobní informace o vás, ale neidentifikovatelné5 informace uložené v cookies a získané z nich.

10.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-135ddebad-915cf5cde-3194-bb3b-135ddebad-9090bb_1357d580bb9405858d585805858558d58 webb3b-1355358

10.1 Soubory cookie používáme pro následující účely:

(a)      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bb3b-136dbad5c, když naše webové stránky identifikujete, když vás identifikujeme, když navštívíte naše soubory cookie [ (soubory cookie používané pro tento účel jsou: [identifikovat soubory cookie])]];

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad5 použijte, pokud používáte soubory cookie [usftousstat -web_bad5] soubory cookie používané pro tento účel jsou: [identifikovat soubory cookie])]];

(c)    [personalisation - we use cookies [to store information about your preferences and k personalizaci webových stránek pro vás][ (soubory cookie používané pro tento účel jsou: [identifikovat soubory cookie])]];

(d)    _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-použité soubory cookie k ochraně účtů včetně souborů cookie wec the use the security the bb3b-136dbad5 podvodné používání přihlašovacích údajů ak ochraně našich webových stránek a služeb obecně][ (soubory cookie používané pro tento účel jsou: [identifikovat soubory cookie])]];

(e)      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-cookies, které nám pomohou zobrazit nám, abychom nám pomohli zobrazit soubory cookie - soubory cookie používané pro tento účel jsou: [identifikovat soubory cookie])]];

(f)    [analysis - we use cookies [to help us to analyse the use a výkon našich webových stránek a služeb][ (soubory cookie používané pro tento účel jsou: [identifikovat soubory cookie])]]; a

(g)      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-ukládání souborů cookie obecně používáme cookies[bb3b-136dbadc obecně souhlasíme - bb3b-136dbad5 - obecně [ (soubory cookie používané pro tento účel jsou: [identifikovat soubory cookie])]].

[další položky seznamu]

11.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-158ddebad58poskytovatel8bb3b-158ddebad58bb6358d58585858d58d94

11.1Naši poskytovatelé služeb používají soubory cookie a tyto soubory cookie mohou být uloženy ve vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky.

11.2  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d analyzujte naše webové stránky Google Analytics. Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese:

h ttps://www.google.com/policies/privacy/ .[ Příslušné soubory cookie jsou: [identifikovat soubory cookie].]

11.3[Na našich webových stránkách zveřejňujeme zájmově orientované reklamy Google AdSense. Ty jsou společností Google přizpůsobeny tak, aby odrážely vaše zájmy. K určení vašich zájmů bude Google sledovat vaše chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách po celém webu pomocí souborů cookie.] NEBO [Na našich webových stránkách zveřejňujeme reklamy Google AdSense. Aby bylo možné určit vaše zájmy, bude Google sledovat vaše chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách po celém webu pomocí souborů cookie. Toto sledování chování umožňuje společnosti Google přizpůsobit reklamy, které vidíte na jiných webových stránkách, tak, aby odrážely vaše zájmy (ale na našich webových stránkách nepublikujeme zájmově orientované reklamy).] Zájmové kategorie spojené s vaším prohlížečem můžete zobrazit, odstranit nebo přidat na :  https://adssettings.google.com . Můžete se také odhlásit ze souboru cookie partnerské sítě AdSense pomocí těchto nastavení nebo pomocí mechanismu pro odhlášení více souborů cookie iniciativy Network Advertising Initiative na adrese:  http://optout.networkadvertising.org . Tyto mechanismy odhlášení však samy o sobě používají soubory cookie, a pokud soubory cookie ze svého prohlížeče vymažete, vaše odhlášení nebude zachováno. Chcete-li zajistit zachování možnosti odhlášení pro konkrétní prohlížeč, můžete zvážit použití zásuvných modulů prohlížeče Google dostupných na adrese:  https://support.google.com/ ads/answer/7395996 .[ Příslušné soubory cookie jsou: [identifikovat soubory cookie].]

11.4Používáme [identifikujte poskytovatele služby]to [určete službu]. Tato služba používá soubory cookie pro [uveďte účel(y)]. Zásady ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb si můžete prohlédnout na adrese [URL].[Relevantní soubory cookie jsou: [identifikovat soubory cookie].]

12.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badaging7bb3b-136ddebad-9695555ddebad-9695555ddebad59695555ddebad596

12.1Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a soubory cookie smazat. Metody, jak toho dosáhnout, se liší prohlížeč od prohlížeče a verze od verze. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie prostřednictvím těchto odkazů:

(a)  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136support_cs /google.com ;

(b)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-1394-bb3b-136_support-US/mozenbden-US/ mozenbdis . cookies-předvolby webových stránek (Firefox);

(c)     http://www.opera.com/help/tutorials/ zabezpečení/cookies/ (Opera);

(d)    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 138eng_windows /help explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)  _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136support_bb3b -1366badaaf2PH1com a

(f)     https://privacy.microsoft.com/en-us/ windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

[další položky seznamu]

12.2Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

12.3Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

13.  _cc781905-5cde-3194-bb3cf55bad_93b-136dde1b93b-136ddebad-93b-136dde15604b4b158d5856058558594b

13.1Tuto webovou stránku vlastní a provozuje  [name].

13.2Jsme registrováni v [Anglii a Walesu] pod registračním číslem [číslo] a naše sídlo je na adrese [address].

13.3Naše hlavní místo podnikání je na adrese [adresa].

13.4 Můžete nás kontaktovat:

(a)  _cc781905-5cde-3194-bbthef poštovní adresa zadaná výše]

(b)  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dus webový formulář contact[bb3b]586bad5c;

(c)    [by telephone, on [the contact number published on our website from čas od času]]; nebo

(d)    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d time, e-mailová adresa zveřejněná na naší webové stránce_čas]

[další položky seznamu]

ochrana 14.  _cc781905-5cde-3194-bb3b-135d3b19194-bb3b-135d3b1919194-bb3b-158dbad589185571519194-bb3cf558d

14.1Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: [kontaktní údaje].

bottom of page